Swedish

Tappar du styrka i händerna? patienterna med fibromyalgi säger ja

Ett vanligt kännetecken som de flesta fibromyalgisjuka uppvisar är en diffus smärta som drabbar en stor del av kroppen.

Detta oroande symtom åtföljs vanligtvis av stelhet på morgonen, parestesier i händer och fötter, dvs stickningar och domningar, sömnstörningar och framför allt en känsla av ångest och trötthet som följer med dem under hela dagen.

Denna trötthet bidrar till att fibromyalgi har en dålig tolerans mot ansträngning som påverkar upp till 90% av patienterna. Det är därför en studie utförd av ett team från universitetet i Granada,

och publicerad i januari 2011 i Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, analyserade resistensen som dessa patienter uppvisar i handen, för att kunna använda den som ett kompletterande verktyg i utvärderingen av svårighetsgraden av fibromyalgi hos kvinnor.

Syftet var att fastställa kapaciteten hos styrketestet i handen, när man särskiljer närvaron och frånvaron av fibromyalgi och svårighetsgraden av den hos 81 kvinnor med sjukdomen och 44 friska kvinnor.

De mätte motståndet för kraften i handen med ett test av maximal isometrisk styrka, med hjälp av en handdynamometer. Kvinnorna klassificerades enligt poängen som erhölls i: Måttlig fibromyalgi (<70) och Svår fibromyalgi (70 eller mer). Resultaten de observerade var:

Tröskelstyrkemotståndet i handen som bäst skiljer mellan närvaro och frånvaro av fibromyalgi var 23,1 kg.

Den tröskel som bäst skiljer mellan svår och måttlig fibromyalgi var 16,9 kg.

En motståndskraft mot handstyrka på 23,1 kg eller mindre var associerad med att ha en 33,8 gånger högre sannolikhet att drabbas av fibromyalgi efter åldersgräns.

I fibromyalgigruppen var en handstyrka på 16,9 kg eller mindre associerad med en 5,3 gånger högre sannolikhet att drabbas av svår fibromyalgi.

Slutsatserna som presenteras av dessa forskare är: att motståndet från kraften i handen minskar hos kvinnor med fibromyalgi, såväl som hos de med svår fibromyalgi med avseende på deras partners med måttlig fibromyalgi. De föreslår också att de kvinnor som inte följer dessa föreslagna standarder kan vägleda läkaren att ställa en bra diagnos,

eftersom det skulle användas som ett användbart och informativt verktyg. Har du märkt att du har mindre motstånd och styrka i händerna än dina vänner/familj? I vilka aspekter av vardagen finns ett handikapp?

Vi hoppas att du delar dina intryck med oss, som vi skickar till våra medlemmar av patienterna.

Dela detta:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *