Swedish

Tappar du styrka i dina händer? FIBROMYALGIPATIENTER JA

Ett gemensamt drag hos de flesta fibromyalgipatienter är utbredd smärta som påverkar ett stort område av kroppen.

Detta förbryllande symptom åtföljs vanligtvis av morgonstelhet, parestesier i händer och fötter, såsom stickningar och domningar, sömnsvårigheter och framför allt en känsla av ångest och trötthet som följer dem under hela dagen.

Denna trötthet bidrar till fibromyalgis låga tolerans mot ingrepp som drabbar upp till 90 % av patienterna. Det är därför en studie utförd av ett team från universitetet i Granada,

och publicerad i januari 2011 i Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, analyserade patientens motståndskraft mot handen så att den kunde användas som ett kompletterande verktyg för att bedöma svårighetsgraden av fibromyalgi hos kvinnor.

Målet var att fastställa förmågan hos handstyrketestet att skilja mellan förekomst och frånvaro av fibromyalgi och dess svårighetsgrad hos 81 drabbade kvinnor och 44 friska kvinnor.

De mätte hållfasthetsmotståndet i handen med ett maximalt isometriskt hållfasthetstest med hjälp av en handdynamometer. Kvinnorna klassificerades enligt poängen som erhölls i följande kategorier: måttlig fibromyalgi (<70) och svår fibromyalgi (70 eller mer). De observerade resultaten är följande:

Resistenströskeln i handen som bäst särskiljer närvaro och frånvaro av fibromyalgi var 23,1 kg.

Den tröskel som bäst skiljer mellan svår och måttlig fibromyalgi är 16,9 kg.

En handstyrka på 23,1 kg eller mindre var associerad med en 33,8 gånger högre sannolikhet att drabbas av fibromyalgi efter åldersgränsen.

I fibromyalgigruppen var handstyrka på 16,9 kg eller mindre associerad med en 5,3 gånger större sannolikhet att ha svår fibromyalgi.

Resultaten som presenteras av dessa forskare är följande: Motståndet mot handstyrka är minskat hos kvinnor med fibromyalgi såväl som hos de med svår fibromyalgi i förhållande till deras partners med måttlig fibromyalgi. De föreslår också att kvinnor som inte följer dessa föreslagna standarder kan hjälpa läkaren att ställa en korrekt diagnos,

eftersom det kommer att användas som ett användbart och informativt verktyg. Har du märkt att du har mindre motstånd och styrka i dina händer än dina vänner/familj? I vilka aspekter av det dagliga livet finns ett funktionshinder?

Vi hoppas att du vill dela med dig av dina intryck som vi kommer att skicka till våra patienter.

Dela detta:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *