Dutch

Hersenontsteking voor het eerst gezien bij fibromyalgiepatiënten

Hersenontsteking is een belangrijk onderwerp van discussie en onderzoek geweest, vooral voor patiënten met chronische pijn. Meer recentelijk is echter voor het eerst een ontsteking van de hersenen waargenomen en bestudeerd bij patiënten met fibromyalgie.

De onderzoeksteams die deze studie leidden, waren onder meer: ​​Daniel S. Albrecht, PhD, en Marco Loggia, PhD, van de afdeling Radiologie van het Massachusetts General Hospital, en de Harvard Medical School die samenwerkten met Anton Forsberg, PhD, met de afdeling Klinische Neurowetenschappen aan het Karolinska Institutet in Zweden. Door hun gecombineerde inspanning en onderzoek waren ze in staat om de grenzen van hun studie te verleggen. Voor het eerst kunnen onderzoekers wijdverspreide ontstekingen (gliacellen) in de hersenen van fibromyalgiepatiënten zien door twee beeldvormende technieken te gebruiken: magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) en computertomografie, positronemissie (PET) of MR/PET-scanning.

Het is belangrijk dat patiënten de validatie krijgen die ze verdienen, vooral wanneer bepaalde symptomen of gevoelens in de medische wereld door artsen of andere professionals worden verworpen. Sterker nog, mensen worden er vaak toe gebracht te geloven dat wat ze ervaren, denkbeeldig is. Door echter bewijs te vinden van neurochemische veranderingen in de hersenen van fibromyalgiepatiënten, kan de vooringenomenheid of het stigma waarmee veel patiënten worden geconfronteerd, worden verminderd.

Houd er rekening mee dat ik geen arts ben. Hoewel dit artikel grondig is onderzocht, mag u de volgende informatie niet vervangen door de expertise of het advies van uw arts. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.

WAT ZIJN GLIALCELLEN?

RODE BAAN TV

Gliacellen komen het meest voor in het centrale zenuwstelsel. Ze omringen zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg. Ze ondersteunen en beschermen neuronen. Er zijn verschillende soorten gliacellen aanwezig in de hersenen, waaronder astrocyten, microglia en oligodendrocyten.

HOE HET WERKT?

Het screenen en observeren van gliale celactivering is een belangrijk proces bij het bestuderen en in beeld brengen van de hersenen bij patiënten met chronische pijn. MR/PET is een proces dat twee processen combineert.

Bij een MRI wordt geen straling gebruikt. Het biedt structurele en functionele details van weefsels door het gebruik van krachtige magneten, radiogolven en een computer.

PET-scans gebruiken specifieke kleurstoffen die radioactieve tracers bevatten. Deze tracers verzamelen zich op plaatsen met een hogere chemische activiteit, wat betekent dat het gemakkelijker kan zijn om bepaalde omstandigheden te onderscheiden omdat ze een hoger niveau van chemische activiteit kunnen vertonen of hebben. De scan zal lichtpuntjes markeren op de plaats van chemische activiteit. Het detecteert met name waar de straling wordt uitgezonden.

Met behulp van gecombineerde MR/PET-scantechnieken kunnen onderzoekers neuro-inflammatie documenteren bij patiënten met chronische pijn. Meer specifiek kan het helpen detecteren of fibromyalgiepatiënten ook geactiveerde gliacellen hebben, wat in dit artikel in meer detail zal worden besproken.

MASSACHUSETTS ALGEMEEN ZIEKENHUIS (MGH) STUDIE

Het onderzoeksteam van het Massachusetts General Hospital (MGH) deed in 2015 onderzoek naar de activering van gliacellen bij patiënten met chronische pijn. Ze brachten met succes neuro-inflammatie in beeld bij patiënten met behulp van gecombineerde MR / PET-scantechnieken. Het team testte en veronderstelde dat fibromyalgiepatiënten mogelijk geactiveerde gliacellen hebben. Ze gebruikten een radiotracer die zich bindt aan het translocator-eiwit (TSPO) als onderdeel van het onderzoek.

CAROLINE INSTITUUT STUDIE

Net als bij de vorige studie, voerde het team van Karolinska Institutet een verwante aanpak uit. Het onderzoeksteam bestudeerde en observeerde de binding van de PET-tracer aan TSPO.

De twee teams combineerden hun studies en technieken binnen hun studie bij patiënten met fibromyalgie.

RESULTATEN

Het is duidelijk dat onderzoekers voor het eerst hersenontsteking zagen bij fibromyalgiepatiënten door het gebruik van gecombineerde MR/PET-technieken. Fibromyalgiepatiënten die meer vermoeidheid hadden, hadden hogere niveaus van TSPO in de hersenen. Concreet werd het gevonden in een specifiek gebied van de hersenen dat verband houdt met emotionele verwerking, de cingulate gyrus genaamd. Daarom kan gliale activiteit regiogerelateerd zijn in verband met vermoeidheid. Vanwege de bevinding van meer ontstekingen bij fibromyalgiepatiënten dan bij gezonde controles, kan dit leiden tot toekomstige bevindingen en meer studies.

Deze resultaten zijn nog maar het begin. Dit onderzoek en bewijs kunnen helpen verifiëren dat de pijn die patiënten ervaren met fibromyalgie niet denkbeeldig is en dat wat u voelt en voelt echt is. Natuurlijk heb je niemand nodig om je dit te vertellen, maar het kan helpen om het wetenschappelijke en medische veld uit te breiden. Dit kan leiden tot toekomstige studies en verdere observaties. Omdat er geen remedie of behandeling is voor fibromyalgie, kunnen studies gericht op hersenontsteking bij fibromyalgiepatiënten helpen een manier te vinden om sommige symptomen te verlichten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *