Norway

Fysiske endringer i kroppen fra fibromyalgi

Selv om syndromet ofte blir misforstått og stort sett forblir mystisk, begynner forskningen å avdekke observerbare fysiologiske årsaker til det.

Det er utvilsomt fortsatt en lang vei å gå. Syndromet har imidlertid en lang historie med misforståelser og oppsigelser. Derfor er selv starten på prosjektet for å finne flere fysiske forbindelser et godt skritt fremover.

Fibromyalgi blir ofte misforstått, men det er ikke mye forvirring om hvordan det skjer. Syndromet er preget av utbredt smerte som vanligvis rammer muskler eller ledd.

Imidlertid kan det påvirke alle områder av kroppen, inkludert vev. Det gir rygg- og muskelsmerter, en følelse av generell tretthet og spesifikke områder med ømhet.

Til tross for å ha flere ømme punkter ved palpasjon, kalt “myke flekker”, vil pasienten gjennomgå en normal nevrologisk undersøkelse som ikke gir noen anelse om hva som skjer. Myke flekker er spesifikke punkter i kroppen, og når det legges press på disse punktene, forårsaker det smerte.

Syndromet rammer oftest middelaldrende kvinner som ellers er friske. Det kan imidlertid ramme kvinner i forskjellige aldre, så vel som menn og gutter.

I tillegg til smerter opplever personer med fibromyalgi ofte andre symptomer, som søvntretthet, andre søvnforstyrrelser og problemer med hukommelse og konsentrasjon. Det kan også forårsake tarmproblemer.

For det første kan syndromet være ansvarlig for både søvnforstyrrelser og tretthet. Sistnevnte refererer til at søvn ofte ikke er avslappende eller forfriskende på grunn av fibromyalgi. Som et resultat blir syndromet ofte forvekslet med kronisk utmattelsessyndrom.

Syndromet kan også være ansvarlig for noe som kalles “hjernetåke”. Dette er manglende evne til å konsentrere seg eller tenke klart som ofte følger med syndromet.

Det er uklart om dette er direkte relatert til fibromyalgi eller om det er forårsaket av den kroniske smerten og trettheten som tilstanden medfører.

Fibromyalgi kan også være ansvarlig for fordøyelsessykdommer. Det er ikke uvanlig at syndromet forårsaker irritasjon i tarmen.

I tillegg til smerte kan syndromet også forårsake en brennende eller kløende følelse. Det er en sjelden bivirkning, men det skjer fra tid til annen.

Til slutt er det ikke uvanlig at personer med fibromyalgi også lider av andre psykiske lidelser.

Dette kan være et problem, siden fibromyalgi lenge har blitt avvist som “alt i hodet” av leger og annet medisinsk fagpersonell.

Dette er imidlertid ikke for å kategorisere dette syndromet i den psykosomatiske kategorien, bare for å erkjenne at andre ting kan skje sammen med fibromyalgi. I likhet med søvnforstyrrelser er det imidlertid uklart om dette er direkte relatert til syndromet.

Det er slett ikke overraskende at pasienter som lider av kroniske smerter og andre typer frustrasjon som fibromyalgi kan skape, også kan lide av depresjon.

Det er ikke en direkte konsekvens av fibromyalgi, men årsaken til symptomene som syndromet gir. Dette gjør ikke fibromyalgiresultatet mindre, det betyr bare at det ikke vil bli behandlet som et direkte resultat.

Patofysiologi ved fibromyalgisyndrom


Patofysiologi Patofysiologi eller patofysiologi er kombinasjonen av patologi og fysiologi.

Patologi er den medisinske disiplinen som beskriver tilstandene generelt observert under en sykdomstilstand, mens fysiologi er den biologiske disiplinen som beskriver prosessene eller mekanismene som virker hos en pasient.

Patologi beskriver den unormale eller uønskede tilstanden, og patofysiologien prøver å forklare de fysiologiske prosessene eller mekanismene som denne tilstanden utvikler og utvikler seg med.

Til syvende og sist kan patofysiologi ganske enkelt beskrives som de observerbare endringene som oppstår fysiologisk på grunn av en medisinsk tilstand.

Patofysiologi er ikke årsaken, men effekten en tilstand har på kroppen.

Dette bør forstås som forskjellig fra etiologi, som er begrepet som brukes om årsaker.

Patofysiologien beskriver ikke årsakene til noe, noe som med tanke på fibromyalgi er bra, siden årsakene til syndromet er ukjente.

Patofysiologi ved fibromyalgi 
Så hvilke endringer i pasientens kropp er forårsaket av fibromyalgi? Dette vil naturligvis være vanskelig, siden nesten alt dette syndromet er involvert i usikkerhet.

Noen aspekter ved sykdommen er imidlertid observerbare og kan derfor betraktes som en del av syndromets patofysiologi.

Det mest åpenbare og observerbare symptomet er smerte. Dette forstås som et problem med overfølsomhet overfor stimuli generelt, som da viser seg som smerte.

Denne overfølsomheten kan være et resultat av nevrobiologiske endringer eller “hypervigilance”

Dele denne:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *