Dutch

Fysieke veranderingen in het lichaam door fibromyalgie

Hoewel het syndroom vaak verkeerd wordt begrepen en grotendeels mysterieus blijft, begint onderzoek waarneembare fysiologische redenen ervoor aan het licht te brengen.

Er is ongetwijfeld nog een lange weg te gaan. Het syndroom heeft echter een lange geschiedenis van misverstanden en ontslagen. Daarom is zelfs de start van het project om meer fysieke verbindingen te vinden een goede stap voorwaarts.

Fibromyalgie wordt vaak verkeerd begrepen, maar er is niet veel verwarring over hoe het gebeurt. Het syndroom wordt gekenmerkt door wijdverbreide pijn die meestal spieren of gewrichten aantast.

Het kan echter elk deel van het lichaam aantasten, inclusief de weefsels. Het veroorzaakt rug- en spierpijn, een gevoel van algemene vermoeidheid en specifieke gebieden van gevoeligheid.

Ondanks meerdere gevoelige punten bij palpatie, “zachte plekken” genaamd, zal de patiënt een normaal neurologisch onderzoek ondergaan dat geen idee geeft van wat er aan de hand is. Zachte plekken zijn specifieke punten in het lichaam en wanneer er druk op deze punten wordt uitgeoefend, veroorzaakt dit pijn.

Het syndroom treft meestal vrouwen van middelbare leeftijd die verder gezond zijn. Het kan echter vrouwen van verschillende leeftijden treffen, evenals mannen en jongens.

Naast pijn ervaren mensen met fibromyalgie vaak andere symptomen, zoals slaapmoeheid, andere slaapstoornissen en geheugen- en concentratieproblemen. Het kan ook darmklachten veroorzaken.

Ten eerste kan het syndroom verantwoordelijk zijn voor zowel slaapstoornissen als vermoeidheid. Dit laatste verwijst naar het feit dat slaap vaak niet ontspannend of verfrissend is vanwege fibromyalgie. Als gevolg hiervan wordt het syndroom vaak verward met het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Het syndroom kan ook verantwoordelijk zijn voor iets dat ‘hersenmist’ wordt genoemd. Dit is het onvermogen om zich te concentreren of helder te denken dat vaak gepaard gaat met het syndroom.

Het is onduidelijk of dit direct verband houdt met fibromyalgie of dat het wordt veroorzaakt door de chronische pijn en vermoeidheid die de aandoening met zich meebrengt.

Fibromyalgie kan ook verantwoordelijk zijn voor spijsverteringsstoornissen. Het is niet ongebruikelijk dat het syndroom darmirritatie veroorzaakt.

Naast pijn kan het syndroom ook een branderig of jeukend gevoel veroorzaken. Het is een zeldzame bijwerking, maar het gebeurt van tijd tot tijd.

Ten slotte is het niet ongebruikelijk dat mensen met fibromyalgie ook aan andere psychische aandoeningen lijden.

Dit kan een probleem zijn, aangezien fibromyalgie door artsen en andere medische professionals lang is afgedaan als “alles in het hoofd”.

Dit is echter niet om dit syndroom in de psychosomatische categorie te plaatsen, alleen om te erkennen dat er naast fibromyalgie nog andere dingen kunnen gebeuren. Het is echter, net als slaapstoornissen, onduidelijk of dit direct verband houdt met het syndroom.

Het is helemaal niet verrassend dat patiënten die lijden aan chronische pijn en andere vormen van frustratie die fibromyalgie kan veroorzaken, ook aan depressies kunnen lijden.

Het is geen direct gevolg van fibromyalgie, maar de oorzaak van de symptomen die het syndroom met zich meebrengt. Dit maakt het resultaat van fibromyalgie niet minder, het betekent alleen dat het niet als een direct resultaat zal worden behandeld.

Pathofysiologie van het fibromyalgiesyndroom


Pathofysiologie Pathofysiologie of pathofysiologie is de combinatie van pathologie en fysiologie.

Pathologie is de medische discipline die de aandoeningen beschrijft die over het algemeen worden waargenomen tijdens een ziektetoestand, terwijl fysiologie de biologische discipline is die de processen of mechanismen beschrijft die bij een patiënt werken.

Pathologie beschrijft de abnormale of ongewenste toestand en pathofysiologie probeert de fysiologische processen of mechanismen te verklaren waarmee deze toestand zich ontwikkelt en voortschrijdt.

Uiteindelijk kan pathofysiologie eenvoudig worden beschreven als de waarneembare veranderingen die fysiologisch optreden als gevolg van een medische aandoening.

Pathofysiologie is niet de oorzaak, maar het effect dat een aandoening heeft op het lichaam.

Dit moet worden begrepen als iets anders dan etiologie, de term die wordt gebruikt voor oorzaken.

De pathofysiologie beschrijft nergens de oorzaken van, wat in termen van fibromyalgie goed is, aangezien de oorzaken van het syndroom onbekend zijn.

Pathofysiologie van fibromyalgie 
Welke veranderingen in het lichaam van de patiënt worden veroorzaakt door fibromyalgie? Dit zal natuurlijk moeilijk zijn, aangezien bijna alles van dit syndroom gepaard gaat met onzekerheid.

Sommige aspecten van de ziekte zijn echter waarneembaar en kunnen daarom worden beschouwd als onderdeel van de pathofysiologie van het syndroom.

Het meest voor de hand liggende en waarneembare symptoom is pijn. Dit wordt begrepen als een probleem van overgevoeligheid voor prikkels in het algemeen, wat zich vervolgens manifesteert als pijn.

Deze overgevoeligheid kan het gevolg zijn van neurobiologische veranderingen of “hypervigilantie”

Deel dit:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *