Dutch

Fibromyalgie is geen gewrichtsaandoening, maar een musculoskeletale aandoening

Dit artikel is geredigeerd door Giovanni Minisola, emeritus president van de Italian Society of Reumatology

In Italië hebben minstens 2 miljoen mensen er last van, vooral vrouwen. Fibromyalgie manifesteert zich als wijdverbreide pijn in spieren, gewrichten en botten. De symptomen kunnen wijzen op een gewrichtsaandoening. In feite heeft fibromyalgie niets te maken met artritis en veroorzaakt het geen misvormingen in de polsen, ellebogen, knieën, vingers of enkels.

De pijn geassocieerd met fibromyalgie is zo intens dat degenen die aan de ziekte lijden vaak het gevoel hebben dat ze een ondraaglijke last op zich dragen. Vandaar de definitie van de ziekte van Atlas, de naam van de mythologische Griekse reus die in opstand kwam tegen Zeus en die gedoemd was de wereld op zijn schouders te dragen.

De symptomen die kenmerkend zijn voor de ziekte zijn:

  1. gegeneraliseerde pijn;
  2. slaapproblemen;
  3. hoofdpijn;
  4. vermoeidheid;
  5. gewrichts-stijfheid;
  6. prikkelbare darm;
  7. tintelend;
  8. menstruatiestoornissen;
  9. gevoel van zwelling in de handen;
  10. ongerustheid.

Mensen met fibromyalgie hebben vaak ook psychische problemen, waarbij de affectieve sfeer betrokken is, en stemmingswisselingen.

Degenen die, net als de persoon met fibromyalgie, met chronische pijn leven, kunnen zich gemakkelijker depressief voelen vanwege de aanhoudende symptomen en de moeilijkheid om ermee om te gaan.

Bij fibromyalgiepatiënten wordt de pijndrempel verlaagd als gevolg van een verminderde overdracht en waarneming van pijnlijke prikkels in het centrale zenuwstelsel.

Fibromyalgie wordt soms laat en met moeite gediagnosticeerd omdat de symptomen generiek zijn en vaak vergelijkbaar zijn met die van andere ziekten, niet alleen reumatisch van aard.

Er zijn veel verschillende factoren die fibromyalgie kunnen veroorzaken bij een vatbaar persoon: waaronder stressvolle gebeurtenissen, ziekte, overmatige vermoeidheid van lichaam en geest, herhaalde microtrauma’s aan de spieren.

Het is de gespecialiseerde reumatoloog, met de essentiële medewerking van de huisarts, die voor elke persoon het meest geschikte “behandelplan” opstelt.

Vaak is een globale aanpak nodig om fibromyalgie te behandelen, waarbij meerdere professionals betrokken zijn: eerst de reumatoloog, maar ook de revalidatietherapeut, de neuropsychiater en de psycholoog.

In het geval van fibromyalgie worden vaak medicijnen voorgeschreven die de pijn verminderen en de slaapkwaliteit verbeteren, maar niet altijd met succes.

Medicijnen die in de loop der jaren effectiever zijn gebleken bij de behandeling van fibromyalgie zijn antidepressiva, spierverslappers en anticonvulsiva. Cortison is gecontra-indiceerd.

Beweegprogramma’s worden vaak gecombineerd met medicijnen om te ontspannen en spierspanning te verminderen.

Het is altijd goed om vocht te vermijden en regelmatige aerobe activiteiten uit te voeren met weinig of geen impact

Lichamelijke activiteit wordt meestal geassocieerd met cognitieve gedragstherapie die de patiënt helpt met de ziekte te leven, deze te begrijpen en te accepteren.

In alle gevallen is een goede arts-patiëntrelatie essentieel.

De antwoorden op de vragen zijn algemeen en indicatief. Voor een gedetailleerd oordeel raden wij u altijd aan uw huisarts te raadplegen die het algemene ziektebeeld van de patiënt kent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *