Swedish

Fibromyalgi förklaras som en ny långvarig funktionsnedsättning

sjukdomen. Det är dock svårt att välja tidigare fibromyalgi eftersom symtomen varierar.

Detta tillstånd drabbar främst kvinnor än män. Det kännetecknas av smärta i hela kroppen, åtföljd av stelhet och trötthet.

Enligt Daniel Clauw, MD, en professor i anestesiologi vid University of Michigan, förklarade att smärta bearbetas onormalt vid fibromyalgi.

Han tillade att känslan av smärta ökar och kan uppstå var som helst i kroppen. Av denna anledning är kronisk huvudvärk, överkänslighetsreaktioner och visceral smärta vanliga hos personer med fibromyalgi.

Fibromyalgi kan också påverka funktionalitet och störa aktiviteter i det dagliga livet.

Dessutom har det förekommit rapporter om att personer med fibromyalgi inte får de tjänster de behöver.

Att svälja piller och implementera effektivare strategier kan vara till stor hjälp vid behandling av fibromyalgi, men eftersom det inte finns något botemedel mot fibromyalgi är det svårt att helt eliminera sjukdomen.

I flera stater ansågs fibromyalgi vara ett långvarigt problem, en försämrad livskvalitet.

Varför långvarig fibromyalgi om man kan bedöma problemet?
När symtomen kommer och går blir personen tröttare och humörigare.

Fibromyalgi är lätt att hantera, men personer som lever med fibromyalgi kan bättre förstå hur symtomen ökar varje gång.

Intensiteten och svårighetsgraden av sjukdomen kan påverka din arbetsprestation negativt. Genom att upptäcka symptomen på fibromyalgi skulle kontorsarbete bli mycket svårare än förväntat. Dessutom kan triggers också göra ditt tillstånd värre.

Symptomen på fibromyalgi tillåter dig inte att bli mer upphetsad och på ett sätt föredrar du att koppla av hemma innan du går till jobbet.

Problem kräver långvarigt stöd och långvarig vård. Tyvärr får personer med fibromyalgi inte optimal vård.

Fibromyalgi är svår att förstå, inte bara på grund av dess kliniska symtom, utan också för att dess återfalls- och remissionsfaser är förvirrande.

Om du inte får fibroblast under en längre tid har du tur, men det betyder inte att du inte kommer att blinka.

Och om symtomen kvarstår är det skrämmande att tänka på något annat, oavsett om det är relaterat till jobbet eller ditt hem.

Fibromyalgi är nu ett långvarigt funktionshinder
Tack vare tre år av patient- och klientinsatser i Nordirland har fibromyalgi identifierats som ett långvarigt funktionshinder.

Nu kan dedikerade tjänster etablera förtroende- och ledningscentra för fibromyalgi som ett långsiktigt tillstånd.

Patienter kan få medicinsk rådgivning och insatser från vårdpersonal.

Vidare är det svårt att avgöra vilken alternativ behandling som är mest lämplig för behandling av fibromyalgi; Därför kan du också få information om terapier.

Eftersom smärta är det främsta klagomålet hos de flesta fibromyalgipatienter, får de flesta av dem medicin för att lösa uppfattningen av smärta; Men andra symtom är mindre märkbara.

Kunskap om sjukdomen kan bidra till tidig upptäckt av denna sjukdom.

När de omkring dig, som familj och vänner, är mycket medvetna om fluktuerande symtom och beteendeproblem, kan de också ge högsta möjliga komfort och delta i hushållsarbetet. Fibromyalgimedvetenhet kan göra en persons liv enklare.

Det föreslås också att en person med fibromyalgi kan ha en ohälsosam relation med kollegor, vänner och familj. Faktum är att människorna runt omkring dig har liten kunskap om denna sjukdom.

Fibromyalgi långvarig funktionsnedsättning
Genom att etablera medvetenhetsprogram är personen som kämpar med fibromyalgi inte bara utbildad utan heller inte sjuk, tanken vore att veta hur personer med fibromyalgi ska behandlas, hur man kan hjälpa dem och hjälpa dem att må bättre.

På andra sidan av spektrumet kan den juridiska förklaringen av fibromyalgi som ett långvarigt funktionshinder också göra det möjligt för läkaren att veta om det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *