Swedish

En omfattande utvärdering av effekterna av styrketräning på den mentala hälsan hos fibromyalgipatienter.

Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som kännetecknas av utbredd skelettmuskelsmärta och patienter upplever ofta psykiska problem.
På grund av bristen på ett botemedel har många återhämtningsalternativ undersökts, inklusive styrketräning.
Den aktuella studiens syfte är att titta på effekten av styrketräning på fibromyalgipatienters mentala hälsa.
Detta är en systematisk analys av den litteratur som anslutit sig till PRISMA-utlåtandets rekommendationer.
I maj 2020 söktes artiklar i PubMed, Embase, Science Direct, Web of Science, PEDro och CINAHL, samt Google Scholar för grå litteratur, i databaserna PubMed, Embase, Science Direct, Web of Science, PEDro och CINAHL.

Protokollet matades in i PROSPERO och Cochrane-verktyget användes för att bestämma konsistensen.
Databassökningarna gav totalt 481 studier, varav sju ingick i studien.
Depression och ångest var de enda faktorer som studerades i forskning om psykisk hälsa.
Motståndsträning minskar depression och ångestsymtom hos fibromyalgipatienter, enligt resultaten.
Motståndsträning har visat sig vara effektiv för att förbättra den mentala hälsan hos fibromyalgipatienter genom att minska stress och ångest.

Studiens största brist är att den bara tittade på ett fåtal faktorer kopplade till psykisk hälsa.
Punkter att komma ihåg
• Motståndsträning hjälper personer med FM att förbättra sin mentala hälsa.
• Depression och ångest är de mest studerade psykiska hälsofaktorerna.
• Forskningsprotokollen är likartade, med lågintensiv träning som börjar i början och gradvis ökar i intensitet.FacebookTwitterE-postDela med sig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *